مدیر وبلاگ

نویسنده : رضا رهنورد شنبه 29 مهر 1396 01:44 ق.ظ  •   


مدیر وبلاگ : رضا رهنورد 

مربی کوهنوردی - شنا ونجات غریق - راهنمای طبیعت گردی با سابقه 40 ساله کوهنوردی

مطالب این وبلاگ حاصل کار میدانی مدیر وبلاگ بوده و  کپی برداری از سایر سایت ها و 

وبلاگهانمی باشد ( قابل استناد و استفاده علاقه مندان کوهنوردی وطبیعت گردی )


آخرین ویرایش: شنبه 29 مهر 1396 01:53 ق.ظ

قله آهنگرک

نویسنده : رضا رهنورد سه شنبه 26 تیر 1397 04:14 ب.ظ  •   قله آهنگرک هم از قله های فرعی البرز مرکزی به ارتفاع 3400 متر مییباشد علت اشتهار آن قرار داشتن در 
نزدیکی دره هملون وزیبایی های تفرج گاهی این دره ومدرسه یخ نوردی هملون است این قله فقط از طریق
یک یال به قله سرچال ورشته البرز وصل میشود کاسه قله آن شیب تندی دارد وسمت شمال وغرب آن 
صخره ای ودارای دیواره ریزشی میباشد.
برای صعود این قله در جاده لواسان بعد از میگون درست بعدار مسیرجاده که ار برش کلاهک مانند کوه عبور
میکند پل قرمز رنگی درسمت چپ بر روی رودخانه زده شده درکنارپل متوقف شده  از پل 
عبور کرده واردجاده مالروی زیبایی میشویم که از کنار رودخانه کوچکی میگذرد رفته رفته ارتفاع میگیریم اززیر
پل معلقی میگذریم ووارد باغات دره میشویم دویاسه عدد غار هم در این دره وجود دارند که کوتاه هستند.


به بک چشمه در مسیر مان در کنار باغات میرسیم وآب مورد نیاز را بر میداریم در ادامه راه دوقسمت میشود 
که از هردو میتوان صود کرد ما راه مستقیم را که بسمت گردنه بین آهنگرک واسترچال میرود را انتخاب 
میکنیماین راه باشیب نسبتا تندی از یک پاکوب مشخص ما را به گردنه در ارتفاع تقریبا3000 متری میرساند.
از گردنه بسمت راس پیچیده واز زیر رگه های صخرهای باشیب تندی خودرابه قله آهنگرک میرسانیم 
ار گردنه تا قله راه پاکوب مشخصی وجود ندارد. بجز در بهار در مواقع دیگر سال چشمه پر آب فقط در کنار 
باغات وجود دارد و بقیه قسمت های کوه خشک است دره های این کوه در زمستان کاملا بهمن گیر است.آخرین ویرایش: پنجشنبه 28 تیر 1397 04:58 ب.ظ

قله آبک

نویسنده : رضا رهنورد سه شنبه 26 تیر 1397 03:49 ب.ظ  •   قله آبک از قله های فرعی البرز مرکزی محسوب میشود وشهرت آن بخاطر نزدیک بودن به تاسیسات پیست
اسکی شمشک است در واقع این تاسیسات در دامنه آن قرار دارد وارتفاع 3500 متری آن کوهنوردی دلچسبی
را برای یک علاقه مند نوید میدهد. این قله هم از طرف شمشک وهم از طرف روستای روته در لواسان صعود
میشود که مسیر روته دست بسنگ دارد.
برای صعود عادی این کوه از لواسان بطرف شمشک رفته در میدان اصلی شمشک ماشین را پارک نموده 
ودرست از مقابل بالابر های تله اسکی از طریق جاده خاکی وسپس مالرو خودرا به بالای تاسیسات رسانده
وراه پاکوب را ادامه میدهیم این راه مارا به پشت یال میبرد ودوباره وارد جاده ای خاکی میشویم .راه را
ادامه میدهیم یک گرده درسمت راست ما دیده میشود که سربالایی تندی دارد از آن بالا میرویم کاسه قله
دیده میشود با طی یک سرپائینی خود را به زیر کاسه رسانیده وباپی گرفتن راه مالرویی که از لبه صخره ها
میگذرد  با زمان صعود 1/5 ساعت خود را به قله آبک میرسانیم. کل زمان صعود 4 ساعت است.


پوشش گیاهی منطقه بسیار خوب است . آب بجز در دره زیر کاسه قله آنهم در بهار در جای دیگری وجود 
ندارد کاسه قله در زمستان کاملا بهمن گیر است . مسیر کوهنوردی 4 کیلومتر است.


آخرین ویرایش: پنجشنبه 28 تیر 1397 04:53 ب.ظ

قله خرونرو - جنگل مرسی سی (راش )

نویسنده : رضا رهنورد دوشنبه 11 تیر 1397 04:32 ب.ظ  •   درحد فاصل استان مازندران با استان سمنان خط الرسی زیباو دیواره ای بطول تقریبی 33 کیلومتر قرار دارد
که یک طرف آن جنگلی و طرف دیگر را مراتع در برگرفته است این رشته قله های متعددی دارد که ازسمت
مازندران برای صعود آنها در گیری با سنگ را بهمراه دارد نگاه به این خط الرس از لابلای جنگل حس بودن
در آلپ را به انسان میدهد.(ضلع شمالی ) در ضلع جنوبی جاده ای از شهمیرزاد به چاشم وملاده تا نزدیکی
قسمتی از خط الرس کشیده شده که ویژه آفرود سوارها و وانت های دام داران منطقه است
برای صعود به این خط الرس وبازدید از جنگل راش که به محلی به آن مرسی گفته میشود در جاده فیروز
کوه بعد از رسیدن به شهر پل سفیدسوادکوه در ابتدای ورودی شهر وکنار پمپ بنزین وارد جاده فرعی و
اسفالته لمرزمیشویم جاده باپیچ وخم فراوان بالامیرود از روستاهای فلورد- وزملا -درزیکلا گذشته به


سنگده میرسد ( در دوراهی ها تابلو دارد ) تا اینجا حدود 25 کیلومتر آمده ایم . در آخر سنگده به کارخانه
چوب فریم میرسیم درکنار وسمت راست کارخانه جاده ادامه می یابد از یک پرورش ماهی میگذرد تابه
یک دوراهی میرسد درسمت راست جنگل بانی وجود دارد وارد جاده خاکی وسنگلاخی سمت راست شده
و10 کیلومتر ادامه میدهیم ( این جاده فرعی های زیادی داردو تابلوی راهنما هم ندارد دو تقاطع اول براست
تقاطع سوم به چپ وتقاطع چهارم بچپ میپیچیم ) از محلی پارک 
مانند دارای چشمه ودستشویی گذشته ودر آخر به محلی میرسیم که سمت راست جاده را چند بلوک بزرگ
سیمانی قرار داده اند اینجا ماشین را پارک کرده ار راه پاکوب مشخص سمت راست جاده وارد جنگل 
میشویم درختان اینجا شاخ وبرگ کم وتنه های بلندی دارندبهد از 3کیلومتر پیمایش از جنگل خارج 
میشویم ووارد مراتع می شویم ادامه راه پاکوب مارا به چند کلبه وگوسفند سرا وچشمه آب میرساندکه 
تلی چال نام دارد.
با برداشتن آب شیب بسیار تندی را تا زیر صخره ها صعود میکنیم واز آنجا در پی یافتن راهی مناسب
که کمترین در گیری را باسنگ ودیواره داشته باشد میگردیم وسرانجام با سنگ نوردی خود رابه خط الرس
خرونرو میرسانیم باتوجه به زمان میتوانیم از پشت صخره ها با در گیری کمتر به یکی از قله های خرو نرو
صعود کنیم .قله اصلی که 3511متر ارتفاع دارد با تابلوی آبی رنگی مشخص میشود
 توجه : جنس سنگها آهکی است و گیره های مناسبی دارد
         لوازم اولیه فنی همراه باشد.
         درصورت داشتن زمان کافی بعداز بازگشت به ماشین وسوار شدن بعد از محل پارکینگ مانندکه 
         چشمه ودستشویی دارد دراولین دوراهی براست پیچیده وبعداز طی 30 کیلومتر به آبشاراوبن
         خواهید رسید.
         این صعود برای تیم های آماتور وتعداد زیاد بعلت درگیری باسنگ وصخره مناسب نیست.آخرین ویرایش: دوشنبه 25 تیر 1397 06:07 ب.ظ

جنگل و آبشار برجی کلا - چلاو

نویسنده : رضا رهنورد یکشنبه 10 تیر 1397 06:51 ب.ظ  •   ازجاده هراز 26 کیلومتر مانده به آمل وارد جاده فرعی واسفالته منطقه چلاو میشویم راه پرپیچ وخمی درپیش رو 
داریم که از روستاهای مختلفی میگذرد در اولین دوراهی که باتابلو روسناهای زیادی را معرفی کرده بچپ پیچیده
وادامه مسیر میدهیم نرسیده به روستای قائم یک کارخانه جوجه کشی بنام شرکت جوجه کشی پرنیه گستر آمل
دیده میشود کنار آن ماشین را پارک کرده وپس از برداشتن لوازم مورد نیاز وارد جنگل میشویم ویک سرپائنی 
باشیب تند را طی کرده تابه کنار رودخانه برسیم مسیر را موافق جریان آب پی میگیریم و گاها چند بار از عرض
رودخانه مجبور به عبور میشویم بعد از اولین پیچ بزرگ رودخانه 200 متر جلوتر درسمت راستمان آبشاری سه
پله ای پدیدار میشود که آب آن از ارتفاعات بالا دستی منشا گرفته به رودخانه چلاو میزیزد.
پله اول بلند وحدود 23 متر است ودر زیر خود حوضچه کم عمقی دارد دردوپله دیگر آب پخش شده ومتمرکز
نیست آبشار پله اول بصورت ناودانی برجسته داخل یک دیواره سنگی واطرافش پر از خزه وبسیار زیبا است.
بعلت عدم آشنایی طبیعت گردان غیر بومی تمیز باقی مانده است. 
میتوان بعد از بازدیدآبشار ساعاتی را در طول رودخانه پیمایش کرد واز زیبایی های جنگل برجی کلا لذت برد.آخرین ویرایش: دوشنبه 18 تیر 1397 02:23 ب.ظ

جنگل رزگه و آبشار ماهان

نویسنده : رضا رهنورد دوشنبه 4 تیر 1397 05:59 ب.ظ  •   


این جنگل در جنوب شهر آمل ودر 15 کیلومتری آن در مسیرجاده هراز قرار دارد ونام گذاری آن بعلت وجود
روستا وامام زاده رزگه در ابتدای آنست درختان آن شبیه به مناطق اطراف و جنگلهای هیرو کانی است
بعد از وارد شدن به روستا که اگر از آمل حرکت کنیم در سمت راست جاده واقع است و تابلوهم دارد.
تا امام زاده جاده پر پیچ وخم واسفالت است از آنجا به بعد جاده خاکی ودارای تقاطع های متعدداست
که هرکدام به طرفی میرود دراولین تقاطع بچپ میرویم بعداز حدود1500 متر در تقاطع بعدی براست میرویم
بعداز حدود 2500 متر در تقاطع سوم بچپ پیچیده و4کیلومتر ادامه راه میدهیم در تقاطع چهارم براست
رفته وادامه مسیر میدهیم در تقاطع های بعدی راه سمت چپ را انتخاب میکنیم تا به محلی که جاده با
ریزش کمی همراه است میرسیم وکمی جلوتر جاده از کنار دره ای جنگلی عبور کرده ودرسمت چپ جاده 
یک تخت گاه کوچک برای پارک چند ماشین دیده میشود .


از اینجا بداخل جنگل رفته راه سر پائینی ملایمی را درپیش میگیریم تابه کنار رودخانه کم آبی برسیم 
ادامه مسیرآب راپی میگیریم در محلی صخره ای آب از تنگه به پائین میریزد .این آبشار که ماهان نام دارد
سه پله ای وفنی است ودارای کارگاه برای فرود میباشد وآیشار  پله سوم بداخل یک تنوره وارد میشود
ودارای حوضچه میباشد وآب آن از داخل دهلیز غار مانندی به بیرون هدایت میشود.
برای بازدید عادی آبشار راه مالرو خاکی و گل آلود باشییب تندی از سمت راست آبشار وکمی دور تر از آن 
پائین رفته به رودخانه میرسدومیتوان از آنجا وارد دهلیز غار مانند شد.
راه دیگر برای ورود به جنگل رزگه ورسیدن به آبشار از جاده هراز بعد از آمل وارد پارک میرزا کوچک خان 
یا هزار پله میشویم در بالا ترین خیابان پارک یک جاده خاکی وجود دارد وارد شده وادامه مسیر میدهیم
این جاده تا محل تختی وپارک ماشین فرعی ندارد. 
 توجه : آب آبشار برای آشامیدن قابل اعتماد نیست
         در مواقع بارندگی وسیلاب احتمالی را مالرو ودهلیز خطرناک هستند
         زباله ها را حتما باخود باز گردانید ودر نظافت منطقه بکوشیدواگر آتش افروختید هنگام باز گشت
         آنرا خاموش کنید.


آخرین ویرایش: دوشنبه 25 تیر 1397 06:11 ب.ظ

تنگ تاریون

نویسنده : رضا رهنورد چهارشنبه 23 خرداد 1397 07:12 ب.ظ  •   


این تنگ بخشی از رودخانه لار  واقع در جاده هراز است  رودخانه لار از ارتفاعات البرز مرکزی 
سرچشمه گرفته وارد دره لار میشود آب آن در پشت سد لار جمع شده وخروجی سد ابتدای تنگ
تاریون راتشکیل میدهد این تنگ تا 5کیلومتر پس از تاج سد بصورت یک طرف صخره ای ویک طرف باز
است ودر نزدیکی پل سنگی بصورت دوطرف صخره ای با صخره های نزدیک بهم در می آید که دارای


جاذبه گردشگری است در انتهای تنگه آب عمیق میشود که برای شنا مناسب است . آب رودخانه لار کمی
جلوتر با در روی زیرزمینی آب سد پر آب تر شده وبه رود هراز میریزد خود پل سنگی هم که مربوط به زمان
رضا شاه است از جاذبه های این تنگه است برای بازدید وپیمایش این تنگه در جاده هراز وارد پلور شده 
سپس وارد جاده فرعی سدلار میشویم  کمی بالاتر از شهر پلور پل سنگی دیده میشود کنار پل ماشین را 
پارک کرده و وارد تنگه میشویم.

توجه : در مواقعی که آب سد لار باز شده وتنگه پر آب است وارد تنگه نشوید. در پاکیزگی تنگه بکوشید.
         در کنار تنگه رگه ای صخرهای ورول کوبی شده برای تمرینات سنگ نوردی وجود دارد.

آخرین ویرایش: چهارشنبه 20 تیر 1397 07:18 ب.ظ

پیمایش مسیر جنگلی جمشید آباد به مازیان

نویسنده : رضا رهنورد سه شنبه 1 خرداد 1397 04:17 ب.ظ  •   این مسیر برای پیمایش 5 ساعته و متوسط مناسب است برای شروع کار با ماشین پس از شهر رودبار به 
رستم آباد میرسیم پس از رستم اباد وطی /////کیلومتر به تابلوی جمشید آباد در سمت چپ جاده میرسیم
وارد جاده فرعی شده وادامه مسیر میدهیم تا اواسط روستا کتار یک دوراهی از ماشین پیاده شده وراه
سمت چپ را ادامه میدهیم تااز روستا خارج شویم راهی مالرو را ادامه داده وارتفاع میگیریم کمی جلوتر
به راست پیچیده ووارد محوطه بی درخت ومرتعی میشویم که پرشیب است از آن گذشته ومجددا جاده
مالرو پیش روراادامه میدهیم وکاملا وارد جنگل میشویم پس از چند پیچ وحرکت میل به چپ اولین آبش
خور دام ها نمایان میشود که آب مناسبی ندارد در ادامه راه به محلی بنام علمدار علی میرسیم .

 
چشمه آب گورا وخنکی در آن جاری است ودرخت تنومندی در وسط محل شکسته ونیمه افتاده است
دراین محل استراحت کرده وناهار راصرف میکنیم سپس پاکوبی سرپایینی را درپیش میگیریم تابه 
روستای //////////برسیم از کنار آن عبور کرده دوباره مسیری پرشیب را بالا رفته از دو پرچین با احتیاط عبور 
 کرده وپساز طی مسافتی کوتاه وارد روستای کوهستانی مازیان میشویم از این روستا نمای کوه درفک
بسیار زیبا ودل فریب است .در ادامه وارد جاده ماشین روی مازیان شده وبا طی پیچ وخم فراوان
به جاده اصلی قزوین رشت میرسیم و برنامه را خاتمه میدهیم.آخرین ویرایش: پنجشنبه 3 خرداد 1397 05:52 ب.ظ

عکس

نویسنده : رضا رهنورد شنبه 22 اردیبهشت 1397 02:43 ب.ظ  •   


سومین جلسه کارگروه همگانی فدراسیون کوهنوردی با حضورمسئولین فرهنگی سفارت اطریش در تهران
در خصوص رایزنی درباره تاسیس مدرسه کوهنوردی مشترک ایران واطریش وبحث پیشبرداکسس درایران
آخرین ویرایش: شنبه 22 اردیبهشت 1397 02:50 ب.ظ

دره رودک

نویسنده : رضا رهنورد پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 04:15 ب.ظ  •   دره رودک تنگی  بسیار زیباوکمتر شناخته شده در منطقه لواسان است  (که من در معرفی آن بعلت آنکه
ممکن است باحضور طبیعت گردان بی ملاحظه دچار آسیب شود اکراه دارم ) دره در مجموع عرض باریکی
دارد در وسط آن رودی با دبی متوسط در بهار جاری است واطراف آنرا درختان بید وگردو وچنار وبوته های
انبوه زرشک در بر گرفته است شیب نسبتا تندی دارد ودارای رگه های صخره ای فراوانی است وبهمین 
علت آبشارهای فراوانی در آن یافت میشود .راه مالرو باریکی که گاهی اوقات دست به سنگ مختصری


دارد وبرای طی کردن آن باید چندبار از عرض رود عبور کرد مارا باطی6 کیلومتر به زیر کاسه قله ورجین
میرساند. در اینجا دره کمی فراخ شده ودسترسی به آب در آن کم میشود در انتها دره به سه شاخه 
تقسیم میشود که شاخه سمت راست ما را به قله2955 متری ورجین میرسانددر روی قله نمای جالبی از
قلل اطراف شامل توچال - آتشکوه -ساکا - پیرزن کلون ومهرچال دیده میشود این منطقه کاملا حفاظت
شده است وممکن است در حین صعود گله های قوچ ومیش وحشی البرز مرکزی را از نزدیک مشاهده
نمایید. آب قابل آشامیدن در فصل بهار در دره وجود دارد.زباله های خود را حتما باز گردانید. واز ایجاد
سروصدای اضافه که آرامش حیاط وحش رابرهم میزند بپرهیزید .آخرین ویرایش: شنبه 22 اردیبهشت 1397 02:56 ب.ظ

شعر

نویسنده : رضا رهنورد پنجشنبه 13 اردیبهشت 1397 01:20 ق.ظ  •   


من وعشق ودل دیوانه بساطی داریم          عقل هی فلسفه میبافد وما میخندیم


آخرین ویرایش: پنجشنبه 13 اردیبهشت 1397 01:23 ق.ظ

تنگ کلوگان - امامه

نویسنده : رضا رهنورد پنجشنبه 13 اردیبهشت 1397 12:32 ق.ظ  •   تنگ کلوگان - امامه دره ای زیبا وقابل پیمایش است که در بین روستاهای کلوگان وامامه در منطقه لواسانات
تهران قرار دارد رودخانه پر آب امامه در درون آن جاری است این دره دو قله معروف ورچین وکلوگان را 
ازهم جدامیکند وجود آبشار زیبا وفصلی دلی در نیمه راه زیبایی مسیررا دوچندان میکند شیب مسیر ملایم
است ومیتوان در صورت داشتن آمادگی نسبی این مسیر 7 کیلومتری را به آسانی پیمود .
برای رسیدن به این دره از تهران به لواسان رفته در میدان قائم که دراول لواسان قراردارد بسمت چپ
پیچیده وارد جاده اوشان شده وحدود 8 کیلومتر با ماشین ادامه مسیرمیدهیم تابه فرعی روستای کلوگان
 درسمت راست جاده برسیم ازپل عبورکرده وکمی جلوتر وارد روستا شده واگر جا باشد در پارکینگ روستا
ماشین را پارک کرده وبا برداشتن لوازم همراه پیمایش را آغاز میکنیم برای اینکار مسیر کوچه ها را بطرف
رودخانه پیموده واز کنار آب ودر جهت خلاف حرکت آن شروع بحرکت میکنیم .مسیر گاها در دوطرف
رودخانه ادامه مییابد ومیتوان از پلهای دست ساز یا تنه درختان استفاده کرد.
در نیمه راه دره ای فرعی درسمت چپ مسیر از دره اصلی جدا شده وبه کنار آبشار میرود
بعد از رسیدن به امامه اگر خسته هستید با آژانس واگر نیستید میتوانید راه رفته را باز گردید ویا از کنار
جاده امامه به اوشان باطی 9 کیلومتر به اوشان واز آنجا با وسیله عبوری به کلوگان باز گردید.
نکته : آب آشامیدنی باخودداشته باشید آب رودخانه برای شرب مناسب نیست . 
       بهترین زمان پیمایش فصل بهار است که آب آبشار جاری است.
       زباله های خود را باز گردانیدتا به زیبایی منطقه آسیبی نرسد.
       منطقه حفاظت شده است .معمولا از 8 اردیبهشت تا 8 خرداد ممکن است ممنوعیت تردد باشد.
    


آخرین ویرایش: پنجشنبه 13 اردیبهشت 1397 10:27 ب.ظ

کلوت های خورموج ( بوشهر )

نویسنده : رضا رهنورد دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 04:09 ب.ظ  •   کلوتها یا یاردانگها(باریشه ترکمنی) برجستگی هایی طبیعی ازجنس مارن یاخاک رس و غیره هستند که
بعلت فشردگی عوامل تخریب کننده مانند باد توانسته اند آنهارا از زمینهای سست اطراف جداکنند هرچند 
خود آنها نیز تحت تاثیر این عوامل قرار دارند. کلوتهادراثر فرسایش با بادهمراه با ماسه شکلهای عجیب و
غریب وزیبایی بخود میگیرندکه برای عکاسان وطبیعت گردان جذاب است اندازه آنها از نازکی بند انگشت
شروع تا اندازه ساختمان چند طبقه متفاوت است.معروفترین آنها کلوتهای کویرلوت است. 
 ولی در جنوب استان بوشهر در نزدیکی شهر خورموج هم کلوتهای زیبایی وجود دارد که هم تحت 
تاثیر بادند وهم آب این کلوتها مساحتی در حدود45کیلومتر مربع را اشغال میکنند.
برای بازدید ازاین کلوتها میتوان از چند طریق وارد آنها شد.نزدیک ترین مکان از شهر خورموج باطی مسافت
13 کیلومتر به شهرک درازی وار انجابا طی مسافت 6 کیلومتری به شهر چاوشی رفت واز کنارشهرجاده ای
خاکی را بطول 2/5 کیلومتر با ماشین ادامه داد تا به کنار کلوتها رسید.
همچنین اگر جاده چاوشی به کنار ساحل را که جاده ای کوهستانی وپر پیچ وخم است راادامه دهید در
طول راه کلوتهای متعدددیگری راه خواهید دیداین جاده مناظر زیبایی را دراختیارشما میگذارد.
اگر اهل پیمایش باشید مسیر بین چاوشی وشهرک درازی را بطول 9 کیلومتر از داخل کلوتهاپیاده بروید


تذکر : 1- بهترین زمان برای بازدید وییمایش بهمن واسفند یا اواخر پاییز است
       2- آب آشامیدنی کافی با خو داشته باشید
       3- بدنه کلوتها سست وریزشی است از رفتن به بالای آنها خودداری کنید ودر مواقع بارانی با احتیاط
           از کنارشان عبورکنید. ( کلوت یک واژه بلوچی است )


آخرین ویرایش: سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:47 ب.ظ

شعر

نویسنده : رضا رهنورد دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 04:03 ب.ظ  •   


حال دنیاراچوپرسیدم من ازفرزانه ای                گفت یاباداست یا خواب است یا افسانه ای
گفتم آنهاراچه میگویی که دل برآن نهند          گفت یاکورند یامست اندیا دیوانه ای
گفتم از احوال عمرم گوکه دانم عمرچیست    گفت یابرق است یا شمع است یاپروانه ای


آخرین ویرایش: پنجشنبه 13 اردیبهشت 1397 01:26 ق.ظ

کوه نمک جاشک ( خورموج )

نویسنده : رضا رهنورد شنبه 25 فروردین 1397 03:41 ب.ظ  •   
من عاشق کوههای نمک ( گنبدهای نمکی ) هستم واز بازدیدآنها سیر نمیشوم پدیدهای شگفت انگیز و
متفاوتی هستند هم برای بازدید وهم برای عکاسی یکه از بهترین آنها کوه نمک جاشک در 65 کیلومتری
خورموج در استان بوشهر است ارتفاع آن 1456 متر است طول آن 10کیلومتر وعرض آن 3کیلومتر است از
ارتفاع 75 متری شروع میشود دارای غار ها - آبشار - ستونهای نمک شبیه دودکش جن -حوضچه های
مملو از آب نمک بسیار غلیظ ودالانهای بلوری برنگهای متفاوتی مثل سفید-نارنجی -زرد- سیاه و..... است
درون آن احساس بودن درکره خاکی را نداری بعلت انحلال شدید نمک در آب در هر فصل پر باران شکل
آن تغییر میکند وبدنه سنگ نمک رابصورت رگه های تیز وخار دار در میاورد.


برای بازدیدوپیمایش یا صعودقله آن بهترین فصل بهمن واسفند است .از بوشهر عازم شهر خورموج شده
سپس 65 کیلومتربعد از خورموج در جاده کنگان عسلویه پیش بروید 15 کیلومتر بعداز شهر کاکی در نزدیکی
روستای جاشک از دور برگردان دور زده  وکمی جلوتر به تابلوی معدن نمک جاشک درسمت راست جاده
میرسید ووارده جاده 6 کیلومتری وخاکی معدن شده تا پارکینک ادامه راه میدهید .ازماشین پیاده شده
واز اینجامسیر های متعددی شروع میشود که باتوجه به توانایی نفرات همراه میتوان آنها را انتخاب کرد
کمی بعد از پارکینگ راه پاکوب سمت راست که با پیچ وخم زیاد به پائین میرود تا جویبارنمک وآبشارنمک
واز آنجا ادامه مسیر جویباربسمت کوه باحوضچه های بسیار زیبا مارابه غارهای 1و2 میرساند.
وراه پاکوب مسقیم ما را به غار دیگری هدایت میکند ویا بسمت قله از آنجا صعود میکنیم..


  نکته : 1- آب آشامیدنی رابه مقدار مورد نیاز باخود بردارید آبهای کوه بسیارشور وقابل خوردن نیست    
         2- برای بازدید از غارها هد لامپ ولباس مناسب لازم است.
        3- لوارم فنی مختصری بخصوص یک حلقه طناب با خود داشته باشید.
        4- در طی مسیر ها مواظب چاههای مخفی باشید سقوط در آنها بسیار خطرناک است.
        5- زباله های خود راحتما باز گردانید.
 


آخرین ویرایش: سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:48 ب.ظ

قله بزمان

نویسنده : رضا رهنورد شنبه 19 اسفند 1396 04:58 ب.ظ  •   کوه آتشفشانی بزمان در 25 کیلومتری شمال شهر بزمان در مسیر جاده بم - بزمان - ایرانشهر قرار دارد
قسمتی از  جاده از کنار این کوه تقریبا منفرد میگذرد بسیار شبیه دماوند است مخصوصا جبهه شمالی
آن .دارای دره های پیچیده وعمیقی است که تماما از سنگها و گدازه های سرد شده آتشفشانی ساخته
شده اند این گدازه ها را بصورت سنگهای سیاه رنگ چندین کیلومتر مانده به کوه هم میتوان در روی زمین
مشاهده کرد این کوه مساحتی برابر 40/82 کیلومتر مربع را اشغال کرده است دارای معادن متعدد از
جمله معدن طلا است که قرار است استخراج بشود. در اطراف این کوه  دهانه های آتشفشانی کم ارتفاع
 دیگری هم دیده میشوند از جمله دهانه آتشفشانی مه گوج-قلعه حسنعلی با4دهانه- شهسورانهاو.......
این منطقه را میتوان بهشت زمین شناسان هم نامید .بزمان به ارتفاع3478متر بعد از تفتان دومین قله
استان سیستان وبلوچستان است .که بعلت دوری مسافت ونا امنی های گذشته کمتر صعود شده است
تقریبا کوه خشکی است وچشمه های موجود در آن هم گوگردی و تلخ هستند.وروستائیان ساکن در
حاشیه آن آب آشامیدنی خودرا ازشهر بزمان تهیه می کنند.این آبادی هاعبارتند از در شرق روستای کوچک
گواتز  ودر جنوب شرق پانساده . این قله از شمال  وجنوب به بیابانهای شنی وسنگلاخی ازغرب به گیران 
وهودیان .ازشرق به کوه بیرگ وکوه نادر محدود میشود.
برای صعود به قله بزمان 30 کیلومتر مانده به شهر بزمان درسمت راست جاده تپه ای گرد و قهوای
درست در کنار جاده دیده میشود 5 کیلومتر بعد از آن راهی فرعی در سمت راست جاده وجود دارد
وارد آن میشویم در کنار بقایای کارگاه آسفالت سازی جاده فرعی دیگری با تابلوی کوچک روستای
گواتز دیده میشود که دارای تیرهای برق است وارد شده وپس از 5کیلومتر به روستای کوچک گواتز 
میرسیم .فردا صبح زودبا کرایه وانت از اهالی روستا 8 کیلومتر دیگر در جاده ای خاکی و کوهسانی
درجهت غرب  حرکت میکنیم سپس از ماشین پیاده میشویم در اینجا ارتفاع سنج 2000متر را
نشان میدهد.ازاین محل از یال سمت راستمان در جهت شمال بالارفته تا روی یال قرار بگیریم
سپس امتداد یال رابطرف بالا شروع به صعود میکنیم بعد از 1200متر راه رفتن به اولین سنگ چین
وبعد از 500 متر دیگر به دومین سنگ چین میرسیم اگر بسمت راست ویال روبرویی نگاه کنیم رگه
آتشقشانی تیره رنگی میبینیم که به کف دره کشیده شده .کمی بالا تر کمی به چپ متمایل شده واز
شیب تندی که بطرف گردنه میرود بالا میرویم تا به اولین آنتن مخابرات برسیم باطی 800 متر راه به 
گردنه وزیر کاسه قله میرسیم  سپس از راه مناسبی که شن اسکی کمتری دارد خودرا به دهانه آتشفشان
میرسانیم .در قله هم تاسیسات مخابرات دیده میشود  .زمان صعودما 8 ساعت شده است.

توجه : 1- در کل مسیرآب نیست و آب کافی باخود بردارید.وسعی کنیدآب راقبل از ورود به ده تهیه شود
         2- برای برخورد نکردن به تاریکی  ضمن همراه داشتن هد لامپ .صبح خیلی زود حرکت کنید.
         3- میتوانید از محلی ها ( آقای محمد ناروئی ) هم کمک بگیرید.
         4- قبل از صعود از امنیت منطقه اطمینان حاصل کنید.
بزمان راههای دیگری هم برای صعود دارد که نیازمند راهنمای محلی است .

آخرین ویرایش: دوشنبه 21 اسفند 1396 12:16 ق.ظ


تعداد کل صفحات ( 5 ) 1 2 3 4 5