کویر دلاریان سمنان

نویسنده : رضا رهنورد یکشنبه 14 بهمن 1397 04:52 ب.ظ  •   


کویر نسبتا کوچکی است در جنوب سمنان که در آن تپه های کم ارتفاعی دیده میشود ونام خود را از روستای
دلاریان که مجاور آنست گرفته است شهرتش بخاطر عبور وانباشت  آب رودخانه شور وپیدا شدن آثار 
پارینه سنگی در نزدیکی رودخانه شور است در بازدیدی که ازاین منطقه داشتم مشاهده شد با وارد کردن آب
فاضلاب شهر سمنان به رودخانه شور شرایط اکولوژیک آب آن تغییر کرده و از آب سفیدنمکی ورسوبات 
نمکی اطرافش دیگر خبری نیست. 


برای بازدید از آن در ورودی شهر سمنان از طرف تهران وارد بلوار خرمشهر شده وبا پرس وجو راه روستای
دلاریان را پیدا کرده وارد جاده آسفالته روستا میشویم از پل راه آهن عبور میکنیم ودر ادامه از یکی دو 
روستا گذشته ووارد روستای دلاریان میشویم با پرس وجو از اهالی راه خاکی کوتاهی 4 کیلومتری را که به 
رودشورمیرسد را پیدا کرده و آنرا پی میگیریم
 تا به رودخانه برسیم مسیر 8 کیلومتر از شهر فاصله دارد برای بازدبد از کویر وتالابآن به ماشین 
دو دفرانسیل نیاز است. ( عکسها مربوط به رودخانه شور است )آخرین ویرایش: یکشنبه 14 بهمن 1397 05:29 ب.ظ

گنبد نمکی ملحه سمنان

نویسنده : رضا رهنورد یکشنبه 14 بهمن 1397 04:32 ب.ظ  •   

گنبد نمکی ملحه سمنان شامل چند تپه کم ارتفاع است که در آن لایه های نمک باخلوص بالادر ضخامتی
حدودا 2متری دیده میشود وسعت منطقه نمکی را 5000 متر مربع پیش بینی میکنند در این معدن کانی
نمک خالص که هالیت نام دارد و کاملاشفاف ومکعبی است نیز دیده میشود شهرت گردشگری آن بخاطر 
تعدادی سنگ بزرگ نمک بود که شکلی شبیه دلفین داشتند که ظاهرا بعلت عمل انحلال آب باران شکلشان 
تغییر کرده است این معدن فعلا دردست ارتش است وبرای بازدید ازآن بجز تعطیلات که بسته است باید از
قبل هماهنگی نمود.برای بازدید از آن ازسمنان وارد جاده سمنان - معلمان (علا) گشته پس از عبورازروستای 
علا مسیر را در جاده ای اسفالته ولی درجه3 بطول 30 کیلومترادامه داد سپس در اولین فرعی که ابتدای آن
کلمه معدن نمک ملحه روی تابلو نوشته شده براست می پیچیم وراه اسفالته باریکی را بطول 10 کیلومتر
طی میکنیم تابه در ورودی معدن برسیم.


آخرین ویرایش: یکشنبه 14 بهمن 1397 04:52 ب.ظ